intensywna terapia

Sepsa
||

Sepsa

Sepsa jest niewłaściwą reakcją organizmu człowieka, która rozwija się jako odpowiedź na trwające zakażenie. Często z powodu gwałtownego przebiegu leczenie sepsy jest trudne i wymaga specjalistycznej oraz wielokierunkowej terapii. Z…