Co to jest intensywna terapia?

Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie: „Co to jest intensywna terapia?” przeczytaj koniecznie ten wpis.

Dodatkowo dowiesz się:

 • Co to jest Oddział Intensywnej Terapii?
 • Co robimy na intensywnej terapii?
 • Jakie są różne rodzaje oddziałów intensywnego nadzoru?
 • Kiedy pacjent trafia na intensywną terapię?
 • Jak wygląda praca na OIT?

Być może nie zdajesz sobie z tego sprawy, że w większości szpitali w Polsce (napewno nie we wszystkich) jest taki oddział, który znajduje się zwykle w bliskim sąsiedztwie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub Izby Przyjęć. Oddział ten jest inny niż pozostałe. Zwykle przebywa tam tylko kilku pacjentów, a liczba personelu medycznego opiekujących się nimi jest znacząco wyższa. Na całe szczęście większość chorych nie ma zielonego pojęcia o tym miejscu. Jednak w sytuacji wystąpienia nagłego, bezpośredniego zagrożenia dla ich zdrowia i życia zwykle konieczne jest kontynuowanie leczenia za zamkniętymi drzwiami z napisem – Oddział Intensywnej Terapii.

Intensywna terapia

Z definicji zawartej w oficjalnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia intensywna terapia to:

Postępowanie mające na celu podtrzymywanie funkcji życiowych oraz leczenie chorych w stanach zagrożenia życia, spowodowanych potencjalnie odwracalną niewydolnością jednego lub kilku podstawowych układów organizmu, w szczególności oddychania, krążenia, ośrodkowego układu nerwowego.

Tłumacząc w prosty sposób, jeśli choroba doprowadza pacjenta do takiego stanu, w którym jego narządy i układy stają się niewydolne, a jednocześnie istnieją szanse na odwrócenie tego procesu należy wdrożyć intensywne leczenie. Leczenie, które początkowo pozwoli na podtrzymanie podstawowych funkcji życiowych. Na tym etapie zastępujemy oddychanie z pomocą respiratora czy pracę nerek dzięki użyciu ciągłej terapii nerkozastępczej. Jeśli uda nam się z sukcesem wykonać ten pierwszy, często najtrudniejszy krok, w następnym etapie możemy poszukiwać i leczyć przyczyny, które do wspomnianej wyżej niewydolności doprowadziły.

OIT, OIOM, a może OIOK 🤔

Oficjalna nazwa oddziału, w którym prowadzi się intensywną terapię to Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Musisz wiedzieć, że w wielu szpitalach funkcjonują także różne inne pododdziały, które opiekują się pacjentem wymagającym intensywnego leczenia.

Dla przykładu możemy wymienić:

OIOK – Oddział Intensywnej Opieki Kardiologicznej – przeznaczony dla pacjentów z chorobami serca i układu krążenia, często po zabiegach koronarografii z powodu zawału serca. Zwykle na typowej “Internie” czyli Oddziale Chorób Wewnętrznych, także znajduje się sala umożliwiająca stałe monitorowanie chorych, którą w żargonie szpitalnym określamy jako OIOK.

OITN – Oddział Intensywnej Terapii Noworodka – zwykle jest to wydzielona część Oddziału Neonatologicznego znajdującego się bezpośrednio przy Oddziale Ginekologii i Położnictwa. To miejsce przeznaczone dla noworodków i wcześniaków wymagających intensywnego nadzoru lub tymczasowej stabilizacji ich stanu do czasu transportu do ośrodka specjalistycznego.

POP – Oddział Pooperacyjny – czasem jest to oddzielny oddział szpitalny, głównie w większych szpitalach klinicznych. W mniejszych jednostkach zwykle jest to wydzielona sala w ramach Oddziału Chirurgii. Służy do monitorowania stanu pacjentów po wykonanych zabiegach operacyjnych. Specjalistyczne oddziały zabiegowe takie jak: neurochirurgia, kardiochirurgia czy torakochirurgia zwykle są tak zaplanowane, aby w swoich strukturach mieć duże sale pozwalające na szybką i ciągłą ocenę parametrów u pacjentów po operacji.

Sale Intensywnego Nadzoru – przykładem mogą być tutaj powszechne Poodziały Udarowe funkcjonujące w ramach Oddziału Neurologii przeznaczone dla pacjentów leczonych z powodu udarów mózgu.

Możesz zadać pytanie, a dlaczego nie wymieniłem OIOM’u? Już odpowiadam. Dawno, dawno temu, w poprzedniej epoce był sobie taki twór zwany OIOM. Oddział Intensywnej Opieki Medycznej funkcjonuje nieoficjalnie w naszych rozmowach w języku potocznym. Nie ma on swojego miejsca we współczesnej ochronie zdrowia. Pytając wujka google: “Czym się różni OIOM od OIT’u?” nie sposób znaleźć dobrej odpowiedzi. Przyczyna jest prosta OIT zastąpił OIOM.

Jak wygląda leczenie pacjenta w OIT?

Leczenie, które prowadzimy w Oddziale Intensywnej Terapii to bardzo skomplikowany proces. Postanowiłem poświęcić temu zagadnieniu oddzielny artykuł na blogu. Jeśli interesujesz się tym tematem zapraszam do lektury 🙂

Jak wygląda leczenie pacjenta na intensywnej terapii?

Kto i dlaczego pracuje na intensywnej terapii?

Zespół pracujący na Oddziale Intensywnej Terapii można porównać do dobrze działającego i zsynchronizowanego mechanizmu. Złożony i skomplikowany proces leczenia pociąga za sobą konieczność dużego nakładu pracy ze strony personelu.

Lekarze, pielęgniarki, salowe

Trzonem każdego zespołu medycznego w oddziałach szpitalnych są oczywiście lekarze specjaliści. Jesteśmy odpowiedzialni za wszelkie decyzje terapeutyczne, wybór metod leczenia czy kontakt z rodziną pacjenta. Zapewne to dla Ciebie oczywiste.

Musisz wiedzieć, że bez pozostałego personelu nawet najwybitniejszy specjalista nie osiągnie jakiegokolwiek sukcesu. Olbrzymią rolę w intensywnej terapii odgrywają pielęgniarki, pielęgniarze i ratownicy medyczni. Za pomocą swojej wiedzy i umiejętności wcielają w życie często w trybie “live” – na bieżąco nasze zalecenia. Można porównać to z zespołem operacyjnym przeprowadzającym zabieg. Każdy chirurg bez względu na to, jakie cuda potrafi zdziałać z pomocą skalpela potrzebuje instrumentariuszki, z którą często rozumie się bez słów.

Podobnie jest w OIT. Sam wiele razy skorzystałem z rady doświadczonego zespołu pielęgniarskiego, gdy zaskoczył mnie rozwój sytuacji na dyżurze. Jestem pewny na 100%, że nie tylko ja. Pielęgniarka na OIT zwykle opiekuje się jednym lub dwoma stanowiskami intensywnej terapii. To ona przebywa z pacjentem non-stop przez 12 lub 24 godziny, a często pracuje nawet dłużej. Oprócz realizacji zleceń lekarskich prowadzi dokumentację, wykonuje opatrunki, toalety, niekiedy karmi chorych. Niektóre z tych czynności w przypadku mojego oddziału wykonują także salowe. Do ich obowiązków należy ponadto zapewnienie porządku na całym oddziale – dzień w dzień, zmiana po zmianie, ciężka fizyczna praca. Za to należy im się wielki szacunek.

Co to jest intensywna terapia? Lekarz na intensywnej terapii. Stanowisko do prowadzenia intensywnej terapii.
Leczeniem pacjentów na Oddziale Intensywnej Terapii zajmuje się nie tylko lekarz anestezjolog, ale cały zespół wykwalifikowanego personelu.

Grupa wsparcia

Ciężki stan ogólny pacjentów przebywających w OIT często wymaga zaangażowania w proces leczenia bardzo dużej liczby lekarzy specjalistów i pozostałego personelu szpitala. Każda osoba wspierająca terapię ma swoje, bardzo ważne zadania do wykonania. Skład danego zespołu wspomagającego zależy od specyfiki oddziału i stanu pacjenta, ale można spróbować wymienić najczęstszych “pomocników”. Należą do nich między innymi:

 • lekarze specjaliści z zakresu:
  • kardiologii – wykonujący np. badania diagnostyczne takie jak ECHO serca
  • chirurgii – pomagający w wykonaniu wielu procedur zabiegowych np. tracheostomii, drenażu opłucnej, założeniu przezskórnej gastrostomii, ale także nadzorujący właściwe wykonanie opatrunków
  • psychiatrii – pomocni w sytuacjach, gdy u przytomnego pacjenta występują epizody zaburzeń psychicznych np. delirium, majaczenie
 • technik RTG, EEG – wykonujący badania bezpośrednio przy łóżku chorego
 • fizjoteraupeuta – dbający o układ kostno-stawowy nawet wtedy, gdy pacjent znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej
 • psycholog – oferujący pomoc przytomnym pacjentom w sytuacji długotrwałego procesu leczenia

Sekretarka medyczna, koder

Dużym obciążeniem lekarzy, pielęgniarek i całego systemu jest dokumentacja i ilość papierów do wypełnienia związanych z prowadzonym leczeniem. Intensywna terapia nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Sekretarki medyczne dbają o to, aby nielubianą przez wszystkich “Historia choroby” prowadzić w sposób rzetelny i kompletny. Często pilnują ubezpieczenia pacjenta. Ponadto wydają rozmaite zaświadczenia i co najważniejsze dla szpitala w wielu placówkach odpowiadają za właściwe rozliczenie usług medycznych danego oddziału.

Stanowisko intensywnej terapii na Oddziale Intensywnej Terapii. Co to jest intensywna terapia?
Stanowisko intensywnej terapii na OIT.

Realia i podsumowanie

Oficjalnym rozporządzeniem Minister Zdrowia nakazuje, aby liczba łóżek na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii stanowiła co najmniej 2% ogólnej liczby łóżek w szpitalu. Praktyka codziennej pracy pokazuje, że takich stanowisk potrzeba znacznie więcej. Szczególnie wtedy, gdy mówimy o dużym wieloprofilowym szpitalu klinicznym czy specjalistycznym.

Jako lekarz dyżurujący na OIT wielokrotnie znalazłem się w takiej sytuacji. Nie miałem na oddziale nie ma wolnego miejsca dla pacjenta w bardzo ciężkim stanie. Niestety nie zawsze było to spowodowane pandemią COVID-19. Takie problemy często są przyczyną konfliktów wśród dyżurującego personelu i utrudniają im rzetelne wykonywanie obowiązków.

Dodatkowo uniemożliwiają one dostęp do OIT pacjentom, którzy są zbyt stabilni i za mało niewydolni w danym momencie. Wymagają jednak wzmożonego nadzoru i leczenia. W krajach zachodnich popularne są tzw. skale wczesnego ostrzegania (EWS – ang. Early Warning Score). Dzięki nim możemy szybko wychwycić potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia, które mogą wydarzyć się w przyszłości. Efekty wczesnego wdrożenia intensywnej terapii w sytuacji ich rozpoznania są dużo lepsze niż wtedy, gdy rozwinie się ostra niewydolność oddechowa czy dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia.

W Oddziale Intensywnej Terapii Oparzeń, w którym pracuję coraz częściej udaje nam się przewidywać pewne problemy i zagrożenia dla naszych pacjentów. Ma to jednoznacznie pozytywny wpływ na rokowanie i efekty leczenia. Wierzę, że rozwój i udoskonalenia w zakresie intensywnej terapii pozwolą na zwiększenie jej dostępności w przyszłości dla większej liczby pacjentów.

Dziękuję Ci za przeczytanie do końca tego wpisu. Chciałbym Ci też przypomnieć, że większość trudnych słów i zwrotów zawartych w moich tekstach wyjaśniam na stronie SŁOWNIK POJĘĆ. Zatem jeśli w dalszym ciągu coś jest dla Ciebie niejasne kliknij w link poniżej:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *