|||

Anafilaksja

W tym artykule chciałbym przekazać Ci wiedzę na temat czym jest anafilaksja, która może wystąpić u Twojego dziecka. Chciałbym, aby każdy rodzic był świadomy, jakie są możliwe przyczyny anafilaksji i co należy zrobić w takiej sytuacji, tak aby odpowiednio zareagować i pomóc dziecku. Ciężka reakcja alergiczna, w szczególności wstrząs anafilaktyczny, jest stanem nagłym i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Dlatego ważne jest, aby zachować czujność i sprawnie rozpoznać objawy, które mogą na nią wskazywać. Jeśli zatem masz chwilę wolnego czasu, to poświęć go teraz na przeczytanie tego wpisu do końca.

A jeśli nie wiesz nic na temat alergii u dzieci koniecznie zajrzyj do wpisu na ten temat 👉 tutaj.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • Co to jest anafilaksja.
 • Jakie są najczęstsze przyczyny powodujące nagłą reakcję alergiczną.
 • Co to jest obrzęk naczynioruchowy.
 • Jak wygląda pierwsza pomoc przy wstrząsie anafilaktycznym.
 • Jakie jest postępowanie po ustąpieniu objawów anafilaksji.
 • W jakich sytuacjach należy zaopatrzyć się w adrenalinę.
 • Jak można zapobiegać ciężkim reakcjom alergicznym.

Co to jest anafilaksja

Anafilaksja to ciężka, nagła i potencjalnie zagrażająca życiu reakcja alergiczna, która może wystąpić w odpowiedzi na kontakt z alergenem, takim jak orzechy, jad owadów lub leki. Jest to uogólniona reakcja nadwrażliwości. Jako nadwrażliwość rozumiemy powtarzalne objawy wywołane przez kontakt z określonym bodźcem, który jest normalnie tolerowany przez osoby zdrowe.

Czym jest wstrząs anafilaktyczny

Wstrząs anafilaktyczny to szybko rozwijająca się, najcięższa postać anafilaksji. Jest to stan, w którym dochodzi do gwałtownego uwolnienia substancji chemicznych, takich jak histamina, z komórek układu odpornościowego, co prowadzi do rozszerzenia naczyń krwionośnych, zwężenia oskrzeli, spadku ciśnienia krwi i zaburzeń pracy serca. W skrajnych przypadkach, gdy nie udzieli się pomocy medycznej, może to prowadzić do śmierci. Wstrząs anafilaktyczny jest stanem wymagającym bezwzględnej i natychmiastowej pomocy medycznej.

Obrzęk naczynioruchowy

Obrzęk naczynioruchowy to stan, w którym dochodzi do nagłego, silnego obrzęku skóry, podskórnej tkanki oraz błon śluzowych. Bezpośrednią przyczyną jest rozszerzenie naczyń krwionośnych i zwiększenie ich przepuszczalności, co prowadzi do wzmożonego przesiękania płynów z naczyń do otaczających tkanek. Fachowo nazywamy go obrzękiem Quinckego.

Obrzęk ten zazwyczaj lokalizuje się w typowych okolicach ciała, takich jak powieki, wargi, okolice narządów płciowych, kończyny, błony śluzowe górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego. Objawia się zwykle niesymetrycznie i rozwija się dość szybko, może pojawić się w ciągu kilku minut lub kilku godzin. U mniej więcej połowy chorych można zaobserwować pojawienie się charakterystycznych bąbli na skórze, które wyglądem przypominają te wywołane dotknięciem pokrzywy. Właśnie z tego powodu pojawiła się nazwa pokrzywka.

Przyczyną obrzęku naczynioruchowego często jest alergia na:

 • pokarmy (zwłaszcza orzeszki ziemne, orzechy włoskie, owoce morza, mleko, jaja kurze, kiwi, banany, awokado i kasztany jadalne);
 • leki (np. antybiotyki, takie jak penicylina, ale także wiele innych);
 • użądlenia owadów oraz inne alergeny (np. lateks).

Warto jednak pamiętać, że istnieje grupa przyczyn nie związanych z alergią takich jak:

 • przyjmowanie leków przeciwbólowych – kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, ketoprofen;
 • podawanie kontrastu do badań radiologicznych;
 • reakcja na leki przeciwnadciśnieniowe – głównie inhibitory ACE;

Jest także grupa chorych, u których przyczyna obrzęku naczynioruchowego i pokrzywki pozostaje nieznana.

Anafilaksja – najczęstsze przyczyny

Główne przyczyny anafilaksji możemy podzielić na alergiczne, czyli te zależne od wytworzenia dużej ilości immunoglobulin IgE oraz niealergiczne, w powstawaniu, których nie biorą udziału opisane przeciwciała. Ponieważ w reakcji niealergicznej nie biorą udziału mechanizmy immunologiczne, wstrząs może wystąpić już przy pierwszej ekspozycji na dany czynnik. Warto w tym miejscu podkreślić, że w około 30% przypadków u dorosłych i 15% u dzieci nie udaje się ustalić przyczyny anafilaksji. Stan ten nazywamy anafilaksją idiopatyczną. Czasem do wystąpienia anafilaksji niezbędne jest współdziałanie kilku czynników, które w pojedynkę nie wywołają tak ciężkich reakcji. Przykładem może być np. połączenie kontaktu z alergenem i towarzyszący wysiłek fizyczny. Najczęstszym mechanizmem anafilaksji jest reakcja IgE-zależna, reakcje nieimmunologiczne występują rzadziej.

Alergiczne przyczyny anafilaksji

Do alergicznych przyczyn anafilaksji, czyli tych zależnych od immunoglobulin IgE zaliczamy:

 • pokarmy – u dorosłych najczęściej ryby, owoce morza, orzeszki ziemne i laskowe, owoce cytrusowe, białka jaja kurzego i mleka krowiego. Ciekawostką jest fakt, że pokarmem, który może wyzwalać reakcję anafilaktyczną jest również mięso ssaków np. wołowina lub wieprzowina. W takim przypadku najczęściej dochodzi do tzw. opóźnionej anafilaksji, czyli po 3 – 6 godzinach od spożycia mięsa.
 • jad owadów błonkoskrzydłych – osa, szerszeń, pszczoła, trzmiel oraz mrówek;
 • białka podawane pozajelitowo – np. przetaczana krew lub jej składniki, surowica przeciwtężcowa, preparaty alergenów stosowane w diagnostyce lub immunoterapii, czy hormony np. insulina;
 • lateks;
 • niektóre leki – najczęściej antybiotyki z grupy β-laktamów, czyli np. znana wszystkim penicylina;
 • alergeny wziewne – np. sierść zwierząt;
 • niektóre środki dezynfekujące – np. chlorheksydyna
Alergia pokarmowa, doktor na intensywnej
Alergeny zawarte w pokarmach są częstą przyczyną występowania anafilaksji.

Niealergiczne przyczyny anafilaksji

Do przyczyn niealergicznych możemy zaliczyć stany, w których substancje powodujące anafilaksję są uwalniane z komórek układu immunologicznego bez udziału immunoglobulin. Przykładem mogą być:

 • reakcja na niektóre leki – np. silnie działające przeciwbólowo opioidy
 • wysiłek fizyczny
 • niska temperatura otoczenia
 • nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne leki przeciwzapalne z grupy NLPZ;
 • obecność mediatorów anafilaksji w pokarmach, głównie histaminy i tyraminy;
 • kontakt z radiologicznymi środkami kontrastowymi;
 • zanieczyszczenia pokarmów;
 • używanie środków konserwujących.

Najczęstsze przyczyny anafilaksji u dorosłych to leki (34%), pokarmy (31%) i jady owadów (20%), u dzieci zaś pokarmy (70%), jady owadów (22%) i leki (7%).

Anafilaksja – czynniki ryzyka

Istnieje pewna grupa osób, które będą szczególnie narażone na wystąpienie anafilaksji. Warto sprawdzić, czy Ty lub ktoś z Twojej rodziny znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka. Pozwoli to odpowiednio się do takiej sytuacji przygotować.

Czynniki ryzyka to:

 • wiek – anafilaksja występuje częściej u osób dorosłych;
 • płeć żeńska;
 • choroby przewlekłe – np. choroby układu krążenia, źle kontrolowana astma;
 • przebyty epizod anafilaksji i ponowne narażenie na czynnik wywołujący;
 • stres emocjonalny
 • przerywane, okresowe narażenie na ten sam alergen

Dodatkowo musisz pamiętać, że przy około 30% reakcji bardzo istotną rolę odgrywają czynniki sprzyjające, czyli tzw. kofaktory. Do takich czynników możemy zaliczyć:

 • wysiłek fizyczny;
 • niektóre leki, np. z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ);
 • spożywanie alkoholu;
 • stres emocjonalny;
 • ostre zakażenia i infekcje;
 • wychłodzenie

Ciężka reakcja alergiczna – istotne objawy

Ciężka reakcja alergiczna, czyli anafilaksja charakteryzuje się nagłym wystąpieniem objawów, które dodatkowo bardzo szybko narastają. Najczęściej trwa to kilka lub kilkanaście minut po narażeniu na czynnik, który ją wywołuje. W niektórych przypadkach i stosunkowo rzadko objawy mogą pojawić się po kilku godzinach. Objawy ciężkiej reakcji alergicznej są różne, ale w większości sytuacji dość charakterystyczne, co znacząco ułatwia rozpoznanie i udzielenie właściwej pomocy. Pamiętaj, że im szybciej rozwijają się objawy, tym większe jest ryzyko ciężkiej i zagrażającej życiu anafilaksji. Warto także wiedzieć, że opisywane poniżej symptomy mogą się przedłużać do kilku dni pomimo prawidłowego leczenia, szczególnie w przypadkach, gdy czynnikiem sprawczym jest spożyty alergen pokarmowy.

Skóra i tkanka podskórna

 • zaczerwienienie skóry,
 • pokrzywka – pojawienie się charakterystycznych bąbli, które przypominają oparzenie pokrzywą – czasami może nie występować,
 • obrzęk naczynioruchowy – głównie twarzy, powiek, warg i uszu,
 • świąd skóry.
Pokrzywka, anafilaksja, doktor na intensywnej
Pokrzywka, czyli pojawienie się charakterystycznych „bąbli” na skórze jest częstym objawem anafilaksji. Pamiętaj, że w niektórych przypadkach nie występuje.

Układ oddechowy

 • trudności w oddychaniu, uczucie duszności,
 • obrzęk górnych dróg oddechowych,
 • chrypka lub stridor – podobny do tego przy zapaleniu krtani,
 • kaszel,
 • świszczący oddech.

Układ pokarmowy

 • nudności i wymioty,
 • bóle brzucha przypominające kolkę,
 • trudności w przełykaniu,
 • rzadziej biegunka,
 • czasem mimowolne oddanie stolca.

Inne objawy anafilaksji

 • uczucie gorąca i nagłego osłabienia,
 • zawroty i bóle głowy,
 • skurcze macicy,
 • poczucie zagrożenia.

Dlaczego musisz szybko rozpoznać wstrząs anafilaktyczny

Wstrząs anafilaktyczny to stan bezpośredniego zagrożenia życia. Bardzo ważnym działaniem jest jego szybkie rozpoznanie i natychmiastowe wezwanie pogotowia ratunkowego. Dlaczego to takie istotne? Wyobraź sobie swój układ krążenia złożony z naczyń krwionośnych. Płynie w nich określona ilość krwi, która dostarcza krew do wszystkich komórek organizmu. A teraz wyobraź sobie, że pod wpływem rozwijającej się anafilaksji te same naczynia krwionośne zaczynają przez swoje ściany przepuszczać niektóre elementy z krwi. Następuje szybkie przemieszczenie płynów poza naczynia co może spowodować utratę nawet 35% efektywnej objętości krążącej krwi. Na dodatek dzieje się to bardzo szybko, nawet w ciągu kilkunastu minut. Pomyśl sobie, że to tak, jakby w ciągu 10-15 minut stracić mniej więcej 1/3 krwi. Groźne prawda?

Objawy wstrząsu anafilaktycznego

Niezależnie od przyczyny wywołującej objawy wstrząsu anafilaktycznego to:

 • chłodna, blada i spocona skóra – początkowo w pierwszych minutach w wyniku anafilaksji może być zaczerwieniona, sucha i ciepła;
 • szybka akcja serca, czyli tachykardia;
 • niskie ciśnienie krwi;
 • nieświadome oddanie stolca;
 • utrata przytomności

Zapamiętaj, że utrata przytomności to pełnoobjawowy wstrząs anafilaktyczny, który może doprowadzić do nagłego zatrzymania krążenia. Jeśli rozpoznasz powyższe objawy, to bądź w gotowości do rozpoczęcia resuscytacji.

Warto również zwrócić uwagę na pewne objawy prodromalne, czyli niejako wyprzedzające pojawienie się wstrząsu takie jak:

 • swędzenie rąk i stóp;
 • metaliczny smak w ustach;
 • szumy w uszach
 • uczucie obrzęku przewodów słuchowych.

Pierwsza pomoc przy anafilaksji

Wiesz już, że anafilaksja to nagłe i nieprzewidywalne zdarzenie, które może być przerażające dla rodziców. Z tego powodu warto być przygotowanym i wiedzieć, jak udzielić szybkiej i skutecznej pierwszej pomocy w przypadku ciężkiej reakcji alergicznej. W momencie wystąpienia anafilaksji każda minuta ma znaczenie, dlatego kluczowe jest działanie natychmiastowe i zdecydowane. Zrozumienie podstawowych kroków pierwszej pomocy może pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku i zminimalizowaniu ryzyka powikłań.

Zachowaj spokój

W nagłych przypadkach, gdy objawy narastają bardzo szybko z pewnością nie jest łatwo zachować spokój. Pamiętaj jednak, że w takiej sytuacji nie możesz panikować, ponieważ dodatkowy stres będzie tylko i wyłącznie nasilał objawy występujące u dziecka, a także prawdopodobnie zwiększy trudności z oddychaniem. Dodatkowo utrudni Ci znacznie kolejne działania, które mogą uratować komuś życie.

Jeśli to możliwe natychmiast przerwij kontakt z alergenem

Nie zawsze mamy możliwość przerwania kontaktu z alergenem, ale są sytuacje, kiedy da się to zrobić. W zależności od czynnika, który wywołał reakcję możesz spróbować zastosować różne rozwiązania. Przykładem może być usunięcie żądła owada, zaprzestanie jedzenia, przerwanie podawania leku lub jego usunięcie z buzi, a jeśli reakcja rozwija się z powodu kontaktu alergenu ze skórą możesz dokładnie ją umyć. Przerwanie kontaktu za alergenem nie powstrzyma narastania objawów, ale może spowolnić ich dynamikę.

Wezwij pomoc

W przypadku każdej ciężkiej reakcji alergicznej niezbędne jest wezwanie pogotowia ratunkowego. Najlepiej jeśli ktoś zrobi to za Ciebie, a Ty zajmiesz się monitorowaniem stanu dziecka. Pamiętaj, aby nie zostawiać go samego, ponieważ stan ogólny może bardzo szybko ulec pogorszeniu.

Połóż dziecko i podnieś nogi do góry

Po wezwaniu pomocy ułóż dziecko w pozycji leżącej na plecach i unieś lekko jego nogi ku górze. Taka pozycja poprawi przepływ krwi przez istotne narządy wewnętrzne. Jeśli dziecko będzie wymiotować pamiętaj, aby ułożyć je na boku. Zmniejszy to znacząco ryzyko zachłyśnięcia i problemów z oddychaniem. Jeżeli stan dziecka na to pozwala, a dziecko nie akceptuje pozycji leżącej możesz spróbować je posadzić.

Poszukaj adrenaliny

Adrenalina to lek, który ratuje życie w ciężkich reakcjach anafilaktycznych. Jej działanie polega na zapobieganiu i odwracaniu procesów zachodzących w układzie krążenia, o których pisałem powyżej. Dlatego, jeśli dziecko ma przy sobie adrenalinę lub znajduje się ona w pobliżu podaj ją domięśniowo. Adrenalina może występować w postaci wstrzykiwacza lub jako ampułkostrzykawka. Jeśli masz wątpliwości, czy jest to wstrząs anafilaktyczny to również podaj adrenalinę, ponieważ jej skuteczność jest największa, jeśli podanie nastąpi natychmiast po wystąpieniu objawów. Więcej na temat adrenaliny znajdziesz w tekście poniżej.

Rozważ podanie leku przeciwhistaminowego

Być może nie jest to pierwszy epizod ciężkiej reakcji alergicznej u dziecka. Jeśli posiadasz przy sobie lek przeciwhistaminowy, a dodatkowo znasz odpowiednią dawkę, którą ustalił lekarz możesz go zastosować. Zrób to pod warunkiem, że dziecko jest przytomne, nie wymiotuje i może połykać. Pamiętaj, aby nie stosować tych leków zamiast adrenaliny, ponieważ działają wolniej i nie mają tak istotnego wpływu na obrzęk dróg oddechowych, spadek ciśnienia tętniczego czy wystąpienie wstrząsu anafilaktycznego.

Oceniaj często stan dziecka

Ocena oddechu jest niezwykle ważna podczas anafilaksji u dziecka. Dzięki temu możesz szybko zauważyć zmiany, które mogą wskazywać na nasilającą się reakcję alergiczną. Dodatkowo ocena oddechu pozwala monitorować ogólny stan dziecka podczas anafilaksji, ocenić skuteczność leczenia i śledzić ewentualne nawroty objawów. Oprócz oddechu zwracaj również uwagę na stan świadomości, czy dziecko jest przytomne i czy można z nim nawiązać logiczny kontakt. Stan ogólny dziecka musisz oceniać regularnie i często, najlepiej co kilka minut, ponieważ objawy mogą narastać w krótkim odstępie czasu.

W przypadku NZK rozpocznij RKO

Jeśli zauważysz gwałtownie rozwijające się objawy wstrząsu anafilaktycznego u dziecka to musisz przygotować się do prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej. W przypadku utraty przytomności postępuj zgodnie z algorytmem i kontynuuj RKO do momentu pojawienia się zespołu ratownictwa medycznego.

A jeśli nie pamiętasz jak postępować, gdy dziecko nie oddycha to szczegółowe informacje i cały schemat działania znajdziesz 👉 tutaj.

Pierwsza pomoc, anafilaksja, doktor na intensywnej

Postępowanie po ustąpieniu objawów anafilaksji

Po ustąpieniu objawów anafilaksji bardzo ważna jest obserwacja dziecka przez pewien okres, który w zależności od sytuacji może wynosić od 8 do 24 godzin. W każdym przypadku istnieje bowiem ryzyko wystąpienia późnej fazy reakcji lub przedłużającej się anafilaksji. Przedłużoną obserwację trwającą 24 godziny zaleca się w sytuacjach takich jak:

 • ciężkiej anafilaksji o nieznanej przyczynie;
 • powolnego, stopniowego narastania objawów;
 • rozpoznanej astmie oskrzelowej;
 • towarzyszącego anafilaksji silnego skurczu oskrzeli.

Jeśli po 8 godzinach od zakończenia leczenia dziecko nie wykazuje objawów anafilaksji, zazwyczaj lekarz może wypisać je ze szpitala. Musisz jednak pamiętać o możliwości nawrotu objawów. Przy wypisie z pewnością otrzymasz konkretne zalecenia dotyczące dalszego postępowania. Oczywiście każdy przypadek anafilaksji jest oceniany indywidualnie, ale istnieją pewne ogólne zalecenia, z którymi możesz się spotkać. Głównym celem takich działań jest odpowiednie przygotowanie rodziców na ewentualne, kolejne epizody anafilaksji u dziecka.

Najważniejsze zalecenia po epizodzie anafilaksji

 • Zadbaj o posiadanie adrenaliny w łatwej do zastosowania ampułkostrzykawce lub automatycznym wstrzykiwaczu i naucz się jak prawidłowo jej używać. Lekarz z pewnością wystawi Ci receptę na ten lek.
 • Skonsultuj się z alergologiem, aby ustalić przyczynę anafilaksji oraz dalsze postępowanie lecznicze.
 • Zaplanuj odpowiednie metody profilaktyki, aby unikać podobnych sytuacji w przyszłości.
 • W przypadku wystąpienia anafilaksji po ukąszeniu osy lub pszczoły należy potwierdzić uczulenie na jad tych owadów oraz rozważyć swoistą immunoterapię.

Kiedy zaopatrzyć się w adrenalinę

Wiesz już, że adrenalina to lek, który ratuje życie w ciężkich reakcjach anafilaktycznych. Jej podanie jest najważniejszym elementem postępowania. Adrenalina może występować w postaci automatycznego wstrzykiwacza lub jako ampułkostrzykawka. Zapamiętaj, że jej skuteczność jest największa, jeśli podanie nastąpi natychmiast po wystąpieniu objawów. Z tego powodu zastosuj ją, nawet jeśli masz wątpliwości lub nie do końca potrafisz potwierdzić, czy jest to wstrząs anafilaktyczny. Istnieją sytuacje, w których lekarz ma obowiązek wystawić Ci receptę na adrenalinę. Zapoznaj się z nimi, aby zwiększyć bezpieczeństwo swoje oraz członków Twojej rodziny. Poniżej znajdziesz także proste instrukcje dotyczące użycia adrenaliny w postaci wstrzykiwacza oraz ampułkostrzykawki.

Adrenalina, anafilaksja, doktor na intensywnej
Adrenalina w anafilaksji to lek ratujący życie!

Bezwzględne wskazania do posiadania adrenaliny

 • Przebyta anafilaksja wywołana pokarmem, jadem owadów błonkoskrzydłych (także w trakcie immunoterapii), lateksem, alergenami powietrznopochodnymi, wysiłkiem fizycznym oraz idiopatyczna.
 • Współistnienie alergii pokarmowej i źle kontrolowanej astmy lub astmy umiarkowanej/ciężkiej.
 • Mastocytoza, czyli nietypowa choroba nowotworowa, w której przebiegu dochodzi do nadmiernego gromadzenia się komórek tucznych (mastocytów) w jednym lub kilku narządach. Choroba ta występuje bardzo rzadko i jest rozpoznawana zarówno u dzieci, jak i dorosłych.

Względne wskazania do posiadania adrenaliny

 • Łagodne lub umiarkowane reakcje alergiczne na orzeszki ziemne, lub orzechy drzew.
 • Alergia pokarmowa u dzieci (z wyjątkiem Zespołu OAS – patrz opis poniżej).
 • Duża odległość miejsca zamieszkania od punktu pomocy medycznej i przebyta łagodna lub umiarkowana reakcja na pokarmy, jady owadów, lateks
 • Łagodna lub umiarkowana reakcja na bardzo małą ilość pokarmu (z wyjątkiem OAS).
Zespół alergii jamy ustnej, anafilaksja, doktor na intensywnej

Jak użyć adrenaliny we wstrzykiwaczu automatycznym

 • Chwyć wstrzykiwacz, aby dłoń była zaciśnięta wokół wstrzykiwacza z pomarańczową końcówką skierowaną w dół.
 • Drugą ręką zdejmij niebieską końcówkę.
 • Wybierz odpowiednie miejsce → Przednio – boczna powierzchnia uda w jego 1/3 górnej części.
 • Trzymaj końcówkę ok. 10 cm od uda i przez ubranie uderz mocno w udo.
 • Przytrzymaj wstrzykiwacz 5 sekund przy udzie, następnie odciągnij na bok.
 • Podaj całą dawkę zawartą we wstrzykiwaczu.

Jak użyć adrenaliny w ampułkostrzykawce

 • Zdejmij nasadkę igły.
 • Nie zdejmuj blokady na tłoku.
 • Wbij igłę w udo → Przednio – boczna powierzchnia uda w jego 1/3 górnej części;
 • Nie podawaj przez ubranie.
 • Naciśnij tłok, aż poczujesz opór.
 • Wyjmij igłę.
 • Rozmasuj miejsce wstrzyknięcia.
 • Podaj całą zawartość ampułkostrzykawki.

Bardzo ciekawy schemat działania przy anafilaksji znajdziesz 👉 tutaj

Ciężka reakcja alergiczna – czy można jej uniknąć?

Prawda jest taka, że pierwszego epizodu anafilaksji zwykle nie da się uniknąć. Nie można zapobiec sytuacji, której się nie spodziewamy. Możemy natomiast zadbać o odpowiednią profilaktykę i postępowanie zapobiegawcze u każdego, kto przebył wstrząs anafilaktyczny lub inną postać ciężkiej reakcji alergicznej. Aby to osiągnąć, niezbędna jest edukacja pacjentów, rodziców i dzieci.

5 sposobów na zmniejszenie ryzyka anafilaksji

 1. Unikaj czynników wywołujących (przyjmowanie leków, spożywanie pokarmów) oraz zachowań, które mogą stwarzać ryzyko (np. narażenie na kontakt z owadami).
 2. Rozważ immunoterapię, czyli odczulanie, jeśli jest to możliwe – jest to korzystne w przypadku alergii na jad owadów lub przyjmowanych leków.
 3. Miej przy sobie adrenalinę i naucz się jak ją stosować.
 4. Napisz odpowiednią informację medyczną na kartce – noś ją w portfelu razem z dokumentami. Innym sposobem może być specjalna bransoletka na nadgarstek.
 5. Omów ze swoim lekarzem odpowiednią profilaktykę farmakologiczną – np. przyjmowanie ciągłe leku przeciwhistaminowego lub stosowanie go przed spodziewanym kontaktem z czynnikiem, który może wywołać anafilaksję.

Podsumowanie

Pamiętaj, że ciężka reakcja alergiczna jest stanem nagłym i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Pamiętaj, że Twoja reakcja i szybkie działanie mogą mieć ogromne znaczenie dla zdrowia i życia dziecka. Mam nadzieję, że wszystkie informacje, które przedstawiłem Ci w tym wpisie będą pomocne i pozwolą zachować nieco więcej spokoju w nieprzewidzianych okolicznościach. Dziękuję za poświęcony czas, a jednocześnie chciałbym zachęcam do dalszego zgłębiania wiedzy na temat anafilaksji i konsultacji z Twoim lekarzem w przypadku wszelkich wątpliwości. Razem możemy tworzyć bezpieczne i świadome środowisko dla naszych dzieci. Dziękuję Ci jeszcze raz za zaangażowanie i zaufanie. Jeśli ten artykuł wydaje Ci się przydatny i potrzebny innym rodzicom, to nie wahaj się tylko udostępnij go swoim znajomym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *